Martin

Martin

Martin is een man van 41 jaar en leeft met een bipolaire stoornis. Martin kent in zijn leven periodes van goed functioneren op alle leefgebieden, tot extreem gedrag, tot zware depressies.

Brood op de plank is voor Martin in al deze periodes een geschikte plek. De ene periode biedt BODP een stimulerende werkplek waarin hij uitgedaagd wordt zijn vakvaardigheden in bakkerij en horeca verder uit te breiden. De andere periode biedt BODP een werkplek waar begeleiders hem kennen en een noodzakelijke signaalfunctie hebben voor Martin en zijn omgeving om verandering naar extreem gedrag tijdig op te merken en zodat waar nodig ingegrepen kan worden met (medische) ondersteuning. Een andere periode biedt BODP een veilige plek waarvan Martin weet dat hij altijd mag komen op het moment dat hij dit aankan en eenvoudiger, niet stresserende taken kan uitvoeren en weer kan wennen aan contact met andere mensen