Trajecten

Trajecten


Bakkerscafé Brood op de plank is gespecialiseerd dienstverlener in arbeid gerelateerde ontwikkeltrajecten. Mensen met een beperking of tijdelijke uitval op lichamelijk, verstandelijk of psychiatrisch gebied krijgen de mogelijkheid zich  op hun eigen niveau en tempo  te ontwikkelen op het gebied van sociale activering, zelfredzaamheid, persoonlijke vaardigheden en specifieke arbeidsvaardigheden. Het doel is de voorwaarden te scheppen dat mensen zich kunnen ontwikkelen naar de meest optimale vorm van maatschappelijke participatie.

Het team heeft een grote verscheidenheid aan vragen en mogelijkheden. Brood op de Plank biedt daarom diverse trajecten; ontwikkelingsgerichte dagbesteding, sociale activering, arbeidsmatige dagbesteding, SW-banen, vrijwilligerswerk, wajong- en participatiebanen.

We bieden ontwikkeltrajecten aan met bezigheden in  de bakkerij, winkel, keuken, lunchroom administratie of koeriersplek. Onder deskundige begeleiding kunnen mensen bij Bakkerscafé Brood op de plank werken aan hun zelfstandigheid. Stap voor stap wordt bijgedragen aan ontwikkeling en groei naar zelfredzaamheid. Voorop staat “hóe we iets kunnen realiseren” in plaats van “óf we iets kunnen realiseren”. Een creatieve en oplossingsgerichte benadering is hiervoor het uitgangspunt

‘In 1 team gaan we voor kwaliteit van ons product en begeleiding, ontwikkeling van elkaar en ons bedrijf en zijn succesvol door samenwerking’

Meer weten?